Wodne drony, krowy sterowane 5G, schrony za miliony USD – oto Dzieñ Dzisiejszy – Agnieszka Zell

Share
Copy the link

Krowy podláczone do 5g: https://www.reuters.com/video/watch/5g-connected-cows-test-rural-connectivit-id536721921 Wodne drony: …

Comments